TERMS AND CONDITIONS

I. DEFINITION
II. USAGE AGREEMENT OF PARKING SPOTTER PROJECT
III. AVAILABLE SERVICES FOR USER
IV. PRODUCT ACQUISITION
V. THE DELIVERY DECLARATIONS
VI. DELIVERY AND PAYMENT OF PRODUCTS
VII. ACCESS LIMITS AND USE OF SPOTTER PARKING
VII. USER REGISTRATION
IX. CONTENT DELIVERED BY THER USER
X. LINK TO THIRD PARTY SITES
XI. DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY
XII. COMPENSATIONS
XIII. COPYRIGHT, INTELLECTUAL PROPERTY
XIV. NULLITY
XV. THE APPLICABLE LAW AND JUDGMENT
XVI. MODIFICATION AND UPDATES OF TERMS AND CONDITIONS

I. DEFINITII
1. Termenii utilizati in prezentul contract vor avea urmatoarele semnificatii:
„Parking Spotter” inseamna un program de calculator (software), care include si interfata grafica a acestuia, asupra caruia VA Solutions LAB SRL., cu sediul in Cluj Napoca, Str. Buna Ziua 34-36, inregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. J12/4099/2017, avand cod unic de inregistrare 37835604 (denumit in continuare " Parking Spotter "), detine toate drepturile de autor respectiv programul de calculator conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic mobil, de tipul smartphone si/sau tableta, si/sau pe un computer si care este pus la dispozitia Utilizatorilor de catre Parking Spotter, inclusiv, in functie de politicile de afaceri Parking Spotter, prin intermediul paginii de internet www.parking-spotter.com („parking-spotter.com” sau „Site-ul”). Prin accesarea programului de calculator Parking Spotter se vor putea incheia raporturi juridice intre Utilizatori (Parteneri si Clienti), in temeiul carora Utilizatorul final va fi ghidat catre locul de parcare din interfata grafica a aplicatiei Parking Spotter, in termenii si conditiile prevazute in acest contract.

„Clienti” inseamna persoana fizica sau juridica care este ghidat catre locul de parcare ales, folosind aplicatia Parking Spotter.
„Partener” – inseamna orice profesionist, societate care detine o parcare ce este integrata in softul Parking Spotter.
„Integrator” - inseamna orice profesionist, societate care integraza in softul Parking Spotter o parcare detinuta de un tert si pe care el o administreaza.
„Detinator tert” – persoana ce detine o parcare integrata in softul Parking Spotter printr-un Integrator.
„Echipament Informatic” – inseamna un echipament informatic mobil, de tipul smartphone si/sau tableta (pe care este instalat un sistem de operare iOS , Android sau Windows Mobile), și/sau computer (de tip desktop sau laptop) si care poate rula corespunzator aplicatia Parking Spotter.
„Utilizator" - orice persoana care acceseaza sau utilizeaza Parking Spotter.

II. ACORDUL DE UTILIZARE A SERVICIILOR Parking Spotter
Site-ul, precum si aplicatia Parking Spotter disponibila in Apple Store si Google Play, inclusiv orice pagina componenta a acestora si interfata de acces la oricare dintre ofertele facute de Parteneri, continutul, produsele și serviciile puse la dispozitie de Parking Spotter (in cele ce urmează in mod colectiv „Serviciile”) pot fi utilizate numai in conformitate cu prevederile acestui set de termeni si conditii.
Prevederile mentionate aici, respectiv conditiile de utilizare a Parking Spotter constituie contractul (denumit in continuare "Contractul") care guverneaza raporturile dintre Parking Spotter si orice Utilizator. Inainte de a utiliza Serviciile va rugam sa cititi cu atentie acest set de termeni si conditii.

Pentru anumite Servicii este posibil sa existe termeni si conditii suplimentare, de exemplu politici pentru o anumita parcare, pentru un anumit Parteneriar respectivele conditii suplimentare va vor fi prezentate in legatura cu Serviciile relevante aplicabile. Conditiile suplimentare se adauga termenilor si conditiilor din acest Contract si vor fi considerate parte integranta din acesta. In cazul unui conflict cu privire la Serviciile relevante aplicabile, conditiile suplimentare vor prevala fata de termenii si conditiile din acest Contract.
Utilizarea Serviciilor, inclusiv a oricaror functionalitati ale Parking Spotter, constituie o declaratie privind indeplinirea urmatoarelor conditii:
(I) IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI;
(II) INEXISTENTA UNOR CIRCUMSTANTE CARE AFECTEAZA CAPACITATEA LEGALA;
(III) IN CAZUL PROFESIONISTILOR, INDEPLINIREA TUTUROR CONDITIILOR LEGALE SI DETINEREA TUTUROR AUTORIZATIILOR NECESARE PENTRU A PRESTA SERVICIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL PARKING SPOTTER/PARKING-SPOTTER.COM;
(IV) ACCEPTAREA DEPLINA SI RESPECTAREA TUTUROR PREVEDERILOR DIN ACEST CONTRACT, INCLUSIV A CELOR PRIVIND LIMITAREA RASPUNDERII PARKING SPOTTER SI LEGEA APLICABILA.
Daca oricare dintre aceste conditii nu este indeplinita, Utilizatorul trebuie sa inceteze imediat sa acceseze sau utilizeze Serviciile.

Pentru a asigura respectarea conditiilor de acces si utilizare a Serviciilor, Utilizatorul se obliga sa verifice la momentul fiecarei accesari a Parking Spotter termenii si conditiile de utilizare a Parking Spotter. Utilizarea Serviciilor, chiar si in cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza termenii si conditiile aplicabile, reprezinta acordul expres al Utilizatorului de acceptare a respectivelor conditii.

Fara a aduce atingere prevederilor alin. 5-6 de mai sus, pentru utilizarea Servicilor, Parking Spotter poate solicita Utilizatorului sa isi exprime acordul cu privire la acest contract printr-o actiune specifica, care are semnificatia unui consimtanant neechivoc (e.g. bifarea unei casute specifice).

PRIN BIFAREA CASUTEI ”SUNT DE ACORD CU TERMENII SI CONDITIILE PARKING SPOTTER” UTILIZATORUL ISI DA ACORDUL, IN MOD EXPRES, SA RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST CONTRACT, PRECUM ȘI ORICE ALTI TERMENI SI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE, ASA CUM SE FACE REFERIRE LA ELE IN ACEST CONTRACT.

III. SERVICIILE DISPONIBILE UTILIZATORILOR
Serviciile oferite de Parking Spotter reprezinta o platforma de tehnologie care, prin intermediul Echipamentelor Informatice, permite Clientului sa ajunga la locul de parcare dorit folosind aplicatia Parking Spotter.
Parking Spotter nu este parte in raporturile juridice dintre Integrator si Detinatorul Tert.

IV. ACHIZITIA SI UTILIZAREA SOFTULUI
Cumpararea softului va fi efectuata de catre Partener sau Integrator, in calitate de mandatar al Detinatorului Tert.
Utilizarea aplicatiei Parking Spotter de catre Client este gratuita si se poate face doar dupa ce acesta isi creeaza contul de Utilizator si furnizeaza in mod corect toate datele solicitate.
Parking Spotter va colecta datele relevante privind Clientul, respectiv pozitia sa GPS.

V. DECLARATIILE INTEGRATORULUI
Integratorul declara faptul ca are cunostiinta si intelege ca are obligatia legala de a achita impozitele si taxele aferente veniturilor obtinute din prestarea Serviciilor de Integrare a parcarilor Detinatorilor Terti, se obliga sa declare la organele fiscale toate aceste venituri si sa isi achite, in temenele prevazute de lege, taxele si contributiile aferente acestora, fiind pe deplin si exclusiv raspunzator pentru orice prejudiciu aduse Parking Spotter si/sau oricaror alti Utilizatori ai Parking Spotter si/sau unor terti in legatura cu incălcarea obligatiei de mai sus.
Integratorul declara pe propia raspundere ca indeplineste conditiile legale, inclusiv detinerea tuturor autorizatiilor si avizelor cerute de lege, daca este cazul, pentru prestarea Serviciilor de Integrare.
Integratorul intelege ca eventualele diferende aparute in prestarea serviciilor si executarea mandatului privesc exclusiv pe acesta si pe Detinatorul Tert si vor fi rezolvate cu buna credinta de catre acestia, fara implicarea Parking Spotter ce este strain de raportul juridic dintre Integrator si Detinatorul Tert.
Integratorul este singurul raspunzator pentru rezolvarea oricăror reclamaţii sau probleme sesizate de Clienţi in ceea ce priveste concordanta configurarii parcarii cu realitatea din teren.
Partenerul si Integratorul sunt singur răspunzător ofață de Clienți pentru acurateţea şi actualitatea informaţiilor furnizate Parking Spotter pentru includerea lor în Parking Spotter şi pentru orice alte informaţii furnizate în executarea prezentului Contract.
VI. PLATA SOFTULUI
Parking Spotter nu solicita direct sau indirect de la Client niciun fel de date bancare, Parking Spotter fiind exonerata de orice raspundere fata de Client in cazul dezvaluirii datelor bancare confidentiale catre persoane neautorizate.
VII. LIMITE DE ACCES SI UTILIZARE A PARKING SPOTTER
Utilizatorul va folosi pentru accesarea si utilizarea Parking Spotter propriile sale echipamente, sisteme si programe (Smartphone, Tableta, PC, conexiune Internet, browser, computer etc.). Desi Parking Spotter a depus eforturi pentru asigurarea accesibilitatii si utilizarii interfetei tehnice incluse in proiect prin internet ("online") a informatiilor aferente Parking Spotter, Parking Spotter nu raspunde pentru compatibilitatea Echipamentelor Informatice, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfata tehnica a Parking Spotter pentru accesarea/furnizarea online a ofertelor.
Utilizatorul nu poate copia, publica, descarca, transmite, vinde, utiliza in aplicatii sau proiecte proprii sau ale unor terti, nici intermedia sau instraina in nici un mod materialele (texte, imagini, secvente video sau audio etc.) publicate in Parking Spotter, fara acordul prealabil scris al Parking Spotter.
In utilizarea Parking Spotter, Utilizatorul este de acord sa nu:
(i) utilizeze Parking Spotter pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje in lant, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau in alt mod;
(ii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii care sunt defaimatoare, ilegale, obscene, indecente, amenintatoare, abuzive, de hartuire sau ilegale;
(iii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii care ar putea incita la discriminare, ura sau violenta fata de orice persoana sau un grup, pe criterii de rasa, religie, handicap, nationalitate sau in alt mod ilegal;
(iv) ameninte, abuzeze, perturbe sau sa incalce in orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizeze orice informatii sau materiale in orice maniera care incalca un drept de autor, brevet, marca comerciala sau alt drept de proprietate ale oricarei persoane;
(v) sa incarce fisiere care contin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta functionarea calculatorului sau a proprietatii altuia;
(vi) colecteze sau stocheze informatii personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail;
(vii) se prezinte ca avand o alta identitate in scopul de a insela ori induce in eroare alte persoane;
(viii) incalce legile sau regulamentele in vigoare;
(ix) acceseze/utilizeze Site-ul in orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul care ar duce la interferenta cu alta parte care utilizeaza si beneficiaza de Site;
(x) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii pe care nu aveti dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relatii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informatii privilegiate sau informatii confidentiale dezvaluite in cursul raporturilor de munca sau al executarii unui acord de confidentialitate;
(xi) ncerce sa obtina acces neautorizat la oricare alte conturi, sisteme de computere sau retele conectate la Parking Spotter prin hacking, spargere de parola sau prin orice alte mijloace.
Orice incalcare a acestor limitari poate duce la blocarea accesului la Parking Spotter a Utilizatorului si/sau la suspendarea contului de Utilizator, precum si, dupa caz, la sesizarea organelor in drept pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale sau penale. Aceleasi prevederi se aplica si tentativei.

VIII. INREGISTRAREA UTILIZATORULUI
Pentru a putea accesa functionalitatile puse la dispozitie de Parking Spotter, Utilizatorului i se va cere să finalizeze procesul de inregistrare prin furnizarea unor informatii si inregistrarea unui nume de utilizator si/sau alte informatii pentru utilizarea interfetei tehnice a de Parking Spotter. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informatiilor furnizate la inregistrare, precum si pentru pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor transmise acestuia.
In niciun caz de Parking Spotter, sau orice entitati asociate cu de Parking Spotter nu vor fi raspunzatoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente si pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de catre Utilizator a datelor si informatiilor furnizate.
Inregistrarea contului de Utilizator al Utilizatorului poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informatiile necesare solicitate, precum si atunci când Utilizatorul are o situatie care genereaza un conflict de interese incompatibil cu activitatea Parking Spotter si/sau a oricarei entitati asociate cu aceasta.

IX. CONTINUT FURNIZAT DE UTILIZATORI
Parking Spotter poate, in mod discretionar, sa permita periodic Utilizatorilor sa transmita, sa incarce, publice sau puna la dispozitia Parking Spotter, prin intermediul Rapoartelor de Incidente, continut si informatii in format foto / video, media, text („Conținut Furnizat de Utilizatori”). Prin punerea la dispozitie a Conținutului Furnizat de Utilizatori, Utilizatorul acorda Parking Spotter o licenta valabila la nivel mondial, perpetua, transferabila, cu titlu gratuit, cu drept de sublicentiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afisa public, a reprezenta public si a exploata in orice alt mod Continutul Furnizat de Utilizator in toate formatele si pe toate canalele de distributie cunoscute in prezent sau create in viitor.
Utilizatorul declara si garanteaza urmatoarele:
(i) este proprietarul unic si exclusiv al intregului Continut Furnizat de Utilizator, sau detine toate drepturile, licentele, acordurile si autorizatiile necesare pentru a acorda Parking Spotter licenta de mai sus; și
(ii) nici Continutul Furnizat de Utilizator, nici transmiterea, incarcare, publicarea sau furnizarea acestuia, nici utilizarea de catre Parking Spotter a respectivului continut conform acestui contract nu va constitui incalcarea, insusirea ilegala sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuala ale unui tert, sau a drepturilor de publicitate sau confidentialitate ale unui tert, nici nu va duce la incalcarea vreunei legi sau reglementari aplicabile.

Utilizatorul se obliga sa nu transmita Continut Furnizat de Utilizator cu caracter denigrator, calomnios, care incita la ura, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, dupa cum stabilește Parking Spotter la altitudinea sa exclusiva, indiferent daca respectivul material este protejat prin lege sau nu. Parking Spotter are posibilitatea, dar nu si obligația, de a examina, a monitoriza sau a sterge Continutul Furnizat de Utilizatori, la latitudinea exclusiva a Parking Spotter, in orice moment, indiferent de motiv, fara notificare prealabila.

XI. DECLINAREA SI LIMITAREA RASPUNDERII
Utilizarea Parking Spotter se face in conditiile prezente si "CA ATARE", respectiv "ASA CUM ESTE DISPONIBIL", fara nicio reprezentare sau aprobare si fara vreo garantie, fie ea expresa sau implicita, exceptand reprezentarile referitoare la plati facute de Utilizator prin intermediul Parking Spotter.
Parking Spotter si entitatile asociate cu Parking Spotter, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi raspunzatori pentru nicio pierdere directa, indirecta sau aferenta si pentru nici un fel de prejudicii (incluzand, fara a se limita la: pierderea afacerii sau oportunitatii, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgand din sau in legatura cu utilizarea Parking Spotter, sau furnizarea oricaror Servicii.
Parking Spotter nu declara si nu ofera nici o garantie ca Parking Spotter va raspunde asteptarilor Utilizatorului altfel decat s-a prevazut explicit sau ca vor indeplini anumite cerinte si nici ca functionalitatea Parking Spotter va fi neintrerupta sau fara erori, ca defectele vor fi corectate sau ca proiectul, produsele din cadrul proiectului sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de virusi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interactioneaza direct sau indirect.

Parking Spotter si/sau entitatile asociate cu Parking Spotter isi rezerva dreptul de a refuza Utilizatorului oricand accesul la aplicatia Parking Spotter si de a nu raspunde pentru utilizarea neautorizata/frauduloasa a Parking Spotter0.

Parking Spotter si/sau entitatile asociate cu Parking Spotter isi rezerva dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate in Parking Spotter ori transmise prin mijloacele de comunicare.
XII. DESPAGUBIRI
Prin utilizarea Parking Spotter, Utilizatorul isi exprima acordul sa despagubeasca si sa exonereze de raspundere Parking Spotter /sau entitatile asociate cu Parking Spotter, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, in legatura cu orice incalcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o savarseste, ca si in legatura cu orice pretentie sau cerere impotriva Parking Spotter si/sau a oricaror firme asociate cu Parking Spotter, inclusiv a angajatilor, directorilor sau administratorilor acestora facuta de catre o terta parte si care decurge din utilizarea neconforma de catre Utilizator a Parking Spotter si/sau din transmiterea oricarui element de continut transmis prin intermediul Parking Spotter, incluzand, fara limitare, toate cererile, actiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile si cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de catre Parking Spotter si/sausau de catre entitatile asociate cu Parking Spotter.
XIII. DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALA
Parking Spotter deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la Parking Spotter, inclusiv cu privire la continutul Parking Spotter si/sau programele de calculator asociate Parking Spotter, iar Partenerii, Clientii și Integratorii nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea Contractului, oricare din aceste drepturi ale Parking Spotter și/sau afiliaților acestuia și nici validitatea acestora.
În vederea îndeplinirii obligațiilor acestora ce derivă din Contract, Partenerii, Clienții și Integratorii vor folosi drepturile de proprietate intelectuală ale Parking Spotter și/sau ale afiliaților săi deținute asupra Parking Spotter și/sau asupra materialelor cu privire la Parking Spotter limitele obiectului acestui Contract.
Partenerii, Clienții și Integratorii nu vor reproduce, copia, duplica si/sau utiliza (altfel decat este prevazut in acest Contract) programul de calculator Parking Spotter si nicio parte a Parking Spotter, ori mărcile deținute de Parking Spotter și/sau de orice afiliat al său fără consimțământul Parking Spotter exprimat în scris.
Partenerul, Clientul sau Integratorul nu va înregistra la nicio instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a Parking Spotter, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de Parking Spotter și/sau oricare afiliat al Parking Spotter. Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Partener, Client sau Integratorii și partea care a încălcat această obligatie va transfera sau cesiona imediat către Parking Spotter drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate Parking Spotter. Numele produselor, brandurile, logourile, siglele şi numele de companii sunt mărci înregistrate ale deţinătorilor respectivi.
Dreptul Partenerilor, Clienților și Livratorilor de a folosi mărcile, simbolurile, programul de calculator ale Parking Spotter (conform celor prevazute in mod expres in acest Contract) va înceta imediat la încetarea, din orice motiv, a acestui Contract.

XIV. NULITATE
Daca oricare dintre clauzele acestui Contract va fi declarata de o instanta competenta ca invalida, ilegala sau inaplicabila din orice motiv, respectiva clauza (orice termen/conditie) va fi inlaturat(a) iar restul clauzelor (termenilor si conditiilor) vor ramane in vigoare, continuand sa produca efecte, fiind obligatorii si executorii. In cazul unei astfel de nulitati, clauzele, termenii si/sau conditiile anulate vor fi inlocuiti/inlocuite cu altii/altele adecvate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii produce efecte juridice.
XV. LEGEA APLICABILA SI INSTANTA DE JUDECATA
Acest Contract va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre parti in legatura cu acesta vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul social al Parking Spotter.

XVI. MODIFICAREA SI ACTUALIZAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR
Parking Spotter isi rezerva dreptul de a modifica periodic acest Contract, precum si orice alti termeni si conditii speciale afisate in Parking Spotter. Modificarile vor intra in vigoare in momentul in care Parking Spotter publica respectivele conditii actualizate, sau cand publica politicile modificate sau condițiile suplimentare in sectiunile aferente Serviciul relevant pentru care acestea sunt aplicabile. Accesarea sau utilizarea in continuare a Serviciilor dupa respectiva publicare constituie acordul Utilizatorului de a respecta condițiile modificate.